Skip Navigation LinksSCB

שידורים ישירים של דיונים בבית המשפט העליון (פרויקט ניסיוני)

מצ"ב קישורים להקלטות של כלל הדיונים ששודרו בשידור ישיר החל מיום 16.4.2020.

​הדיונים שודרו במסגרת פרויקט ניסיוני להעברת שידורים ישירים בבית-המשפט העליון, וזאת בהתאם להוראת נוהל נשיאת בית-המשפט העליון 1-20 מיום 13.04.2020. 

הדיונים מופיעים בסדר כרונולוגי יורד, מהדיון החדש ביותר לישן ביותר. 

יודגש כי בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, לפרסם, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לעשות יצירה נגזרת או להשכיר חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת הרשות ה​שופטת באמצעות פניה למערך הדוברות וההסברהלתנאי השימוש המורחבים

דיון מיום 20.10.2022 בעתירות שעניינן החתימה על הסכם מדיני עם לבנון


דיון מיום 06.10.2022 בעתירות שעניינן אישור הכללתה של הגברת עידית סילמן ופסילת מועמדותו של מר עמיחי שיקלי ברשימת הליכוד בבחירות לכנסת ה- 25​


 דיון מיום 06.10.2022 בערעור שעניינו פסילת רשימת בל"ד מהתמודדות בבחירות לכנסת ה- 25​


דיון מיום 21.09.2022 בעתירה שעניינה מינוי יו"ר הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים​​דיון ​מיום 29.06.2022 בעתירה שעניינה שינוי תוואי מצעד הגאווה במצפה רמו​ן 


​ דיון שני מיום 27.06.2022 בערעורם של פאינה קירשנבאום ורמי כהן

​ דיון מיום 26.06.2022 בערעורם של פאינה קירשנבאום ורמי כהן

דיון מיום 30.05.2022 בעתירה לפרסום תמלילי ישיבות הממשלה וועדות השרים בעניין הקורונה

דיון מיום 12.05.2022 בעתירה שעניינה הריסת בית המפגע שביצע פיגוע בעיר בני-ברק ביום 29.03.2022.


דיון מיום 13.04.2022  בעתירה שעניינה הסדר קיצור תורנויות של רופאים מתמחים בבתי החולים בפריפריה​


 

דיון מיום 20.03.2022  בעתירה שעניינה מדיניות כניסתם של אזרחי אוקראינה למדינה​​


 


 

דיון מיום 08.02.2022 בשני ערעורים העוסקים בחוקיות חיפוש מידע במחשבים וטלפונים ניידים


 


דיון מיום 10.11.2021 בשתי עתירות שעניינן ביטול סיבסוד מעונות יום ומשפחתונים על-ידי המדינה לילדיו של מי שלומד לימודים תורניים.​ 


 דיון מיום 25.10.2021 בעתירה העוסקת בתנאים לניתוק והגבלה של אספקת החשמל בבתי חייבים​דיון מיום 09.08.2021 בעתירה שעניינה החלטת הועדה המסדרת בכנסת בדבר הרכב וועדות הכנסת הקבועות ויושבי הראש שלהן

דיון מיום 27.07.2021 העוסק בחוקיות חיפוש מידע במחשבים וטלפונים ניידים

דיון מיום 17.01.2021 העוסק בתקנות המסמיכות את השב"כ להשתמש באמצעים טכנולוגיים למעקב אחרי אזרחי המדינה

דיון מיום 22.12.2020 בעתירות העוסקות בחוקיות חוק יסוד: הלאום

דיון מיום 27.10.2020 שעניינו חוק יסוד: הממשלה, תיקון מספר 8 והוראת השעה (ממשלת החילופים)

דיון מיום 26.07.2020 העוסק בשיעור אחוזי הגבייה מהפרמיה השנתית של חברות הביטוח

דיון מיום 04.04.2020 בעתירות הנוגעות להסכם הקואליציוני להקמת ממשלה

דיון מיום 03.04.2020 בעתירות הנוגעות להסכם הקואליציוני להקמת ממשלה

דיון מיום 16.04.2020 בעתירות שעניינן איכוני טלפונים ניידים בעת משבר הקורונה

דיון מיום 25.03.2020 בעתירות העוסקות בבקשת בזיון בית המשפט נגד יו"ר הכנסת

 

 

תנאי שימוש מורחבים של עמוד הצפיה


 

  • בהתאם לדיני זכויות היוצרים, אסור להעתיק, לשכפל, לערוך, לשנות, לשבש, להפיץ, לשדר, להציג בציבור או במקום ציבורי או בפני קהל, לבצע, לפרסם, להעניק רישיונות עבור צד ג', ליצור עבודות הנגזרות מתוך, או להעביר הלאה, באופן זמני או קבוע כל תוכן מהאתר לרבות כל קובצי קול ו/או וידאו ו/או אודיו, בכל צורה ואמצעי, לרבות אלקטרוני או טכני, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת הרשות השופטת באמצעות מערך הדוברות וההסברה. ביצוע פעולות כאמור, עלול לפגוע בזכויות הרשות השופטת או בזכויות של צדדים שלישיים.
  • אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, עיוות, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום זילות או הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודם או בשמם של המצולמים ושל בעל זכויות היוצרים בו.
  • המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן - כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן, וזאת לפי הכללים הקבועים בדין.
  •  תקנון זה מוסיף על יתר התקנונים הפרטניים המופיעים באתרי המשנה של האתר המרכזי של המשרד. במצב של סתירה בין תנאי תקנון זה לבין תנאי התקנונים הפרטניים האמורים - יגבר האמור בתקנונים הפרטניים על האמור בתקנון כללי זה בכל הקשור למתן שירות.  לקריאת תנאי השימוש המלאים. 

​​​​​​​​​​​​