Skip Navigation LinksTours

המחלקה לקשרי חוץ וקשרים בינלאומיים

    

המחלקה לקשרי חוץ ולקשרים בינלאומיים בבית-המשפט העליון אחראית על הסיורים בבית-המשפט העליון ועל קשריו של בית-המשפט עם גורמים בינלאומיים..

סיורים

התחדשו הסיורים בבית המשפט העליון. לתאום ובירורים ניתן לפנות למחלקה לקשרי חוץ בטלפון  074-7480612 או מייל pa@court.gov.il

 

המחלקה אחראית על סיורים מודרכים בבית-המשפט העליון. הסיורים עוסקים בבית-המשפט, באדריכלות הבניין, בהיסטוריה ובמבנה מערכת המשפט. סיורים פתוחים לקהל הרחב מתקיימים כל יום בשעה 11:00 בעברית ולעיתים בשעה 12:00 באנגלית. קבוצות קטנות ובודדים מתבקשים ליצור קשר טלפונית או במייל לתיאום. מעבר לכך, ניתן לתאם סיור פרטני לקבוצות שונות, למשל לחיילים, לגמלאים, למקומות עבודה או לקבוצות מחו"ל. ישנם סיורים מותאמים לתלמידים בבתי-ספר יסודיים ובחטיבות ביניים (כיתות ה'-ט') הן בעברית הן בערבית ולתלמידים בחינוך מיוחד. במסגרת סיורים אלה אנשי המחלקה מעבירים לתלמידים הדרכה חווייתית עם דגש על מסרים חינוכיים הנוגעים למערכת המשפט.

 

יחסי חוץ

המחלקה אחראית על ביקורים רשמיים בבית-המשפט העליון של משלחות שופטים מבתי-משפט במדינות שונות ושל אורחים מטעם גורמים שונים ובהם משרדי ממשלה, שגרירויות, קשרי חוץ צה"ל, אוניברסיטאות ולשכת עורכי הדין. המחלקה מטפלת גם בנסיעותיהם של שופטים ושל עובדים במערכת בתי המשפט לכנסים בינלאומיים ולסיורים לימודיים ברחבי העולם.

פרויקטים נוספים

המחלקה מארגנת בשיתוף עם אגף שח"ר במשרד החינוך את חוג "פרחי משפט". החוג, המתקיים במתכונת שבועית בבית-המשפט העליון, מציע לתלמידים מכיתות ח' מבתי-ספר ברחבי ירושלים הרצאות וסדנאות העוסקות בנושאים מרכזיים בתחום המשפט והחברה ובהם משפט אזרחי, משפט פלילי, זכויות אדם, זכויות עצורים וחשודים, דיני עבודה, עבריינות ברשת, משפט ותקשורת ואיכות הסביבה. השיעורים מועברים בהתנדבות על-ידי העוזרים המשפטיים והמתמחים של שופטי בית-המשפט העליון. מפגש הסיום של החוג הוא משפט מבוים שבמסגרתו התלמידים "מייצגים" בעלי-דין וטוענים בפני "הרכב שופטים" המורכב מחלק מהעוזרים המשפטיים ומהמתמחים שהעבירו את השיעורים לתלמידים. למפגש זה מוזמנים גם ההורים.

טלפונים ליצירת קשר:

נטאלי קמחי, מנהלת המחלקה 074-7480792
אופירה גאון, סגנית מנהלת המחלקה 074-7480452
טלפונים נוספים : 074-7480612 / 074-7480613 / 074-7480615
כתובת דואר אלקטרוני ליצירת קשר: pa@court.gov.il