Skip Navigation Linksstreaming

 פיילוט שידורים ישירים

הרשות השופטת משיקה בימים אלה פיילוט שידורים ישירים של דיונים נבחרים מבית המשפט העליון.


הפיילוט יתבצע בבית המשפט העליון בירושלים, והוא יאפשר לכלל הציבור לצפות בדיונים הנבחרים שישודרו במסגרתו מעת לעת.


 

הדיון הבא יתקיים ביום ראשון, 03.05.2020, בשעה 10:00

  סדר הדיונים 03052020