מוזיאון

מוזיאון בתי המשפט

מוזיאון בתי המשפט נפתח בשנת 2005. המוזיאון הממוקם בהיכל בית המשפט העליון בירושלים מציג את תולדות מערכת השיפוט בישראל ואת התפתחותה לאורך שלוש תקופות: תקופת השלטון העות'מאני, תקופת שלטון המנדט הבריטי וימי מדינת ישראל.

מטרתו של המוזיאון להציג את ערכי המדינה הדמוקרטית באמצעות המשפט והפסיקה – להראות את הקשר שבין ההתפתחות החברתית בתחומי החיים השונים לבין התפתחות המשפט בנושאים חברתיים מהותיים ואת השפעתם על התפתחות זכויות האדם והאזרח.
 
בשל כך, לצד ההיסטוריה של בתי המשפט, מוצגים פסקי דין מובילים המאירים את החברה בארץ בתקופות השונות. פסקי הדין מתקופת המדינה מוצגים בחלוקה לארבעה נושאים: "זכויות אדם", "בית המשפט ושלטון החוק", "בית המשפט בין הסכמה למחלוקת" ועניינים ש"בין אדם לחברו".

במוזיאון ניתן ביטוי לכך שמערכת השיפוט והמשפט היא אחד מעמודי התווך של החברה בכל זמן ומקום. היא זו המגדירה באמצעות פסיקותיה כללים וגבולות של התנהגות החברה, היא גם זו המאחדת ומלכדת חברה סביב עקרונות וערכים משותפים ומאפשרת לכל אזרח גישה ומקום לפרוש בו את תלונותיו על עוול שנעשה לו. בראייה זו משקפת התצוגה את תולדות הקמת בתי המשפט בארץ, עיצובם ופועלם מנקודות מבט שונות: בראי התקופות והחברה המשתנה ובחזון האישים אשר תרמו בבנייתה של המערכת המשפטית ובגיבוש הערכים החברתיים הניכרים בפועלה.

במוזיאון הושם דגש מיוחד על פסקי דין תקדימיים מתקופת המדינה, כאלה שהאירו את דרכו של המשפט והשפיעו על התפתחותו בתחומים שונים. כמו כן, קיימת התייחסות למאפיינים ייחודיים של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית וכמדינה הנמצאת בקונפליקט לאומי וביטחוני, ולאירועים בעלי משמעות עמוקה בהיסטוריה של העם כמשפטי שואה.